Omet navegació

Practica 9. Entrada automàtica d'un usuari.

En moltes ocasions es pot interessar que tant sols engegar l'ordinador entri en un usuari determinat, anem a veure el procediment per aconseguir-ho. Si el que volguéssim fer és crear un usuari local nou, podríem anar al mateix lloc.

 

Entrada automàtica d'un usuari

Per fer entrar un usuari automàticament, hem d'anar a la configuració d'usuaris i triar l'usuari que volem que entri automàticament.

Pas 1. Anem a paràmetres del sistema Aplicacions -> Eines del sistema -> Paràmetres del sistema. A baix trobarem els usuaris.

Pas 2. Activem la opció Comptes d'usuari.

Pas 3. Desbloquem els comptes, a dalt a la dreta.

Pas 4. Posem la contrasenya d'administrador.

Pas 5. Triem l'usuari, i al mig activem l'interruptor d'Entrada automàtica.

Reiniciem, i ja entra l'usuari directament.

 

Entrada automàtica d'un usuari

Llicenciat sota la Llicència Creative Commons Reconeixement NoComercial CompartirIgual 4.0