Omet navegació

Pràctica 11. Instal·lació de fonts

Intal·lació de fonts

Per instal·lar les fonts tenim tres maneres diferents, anem a veure cada cas:

  1. Instal·lar les fonts tant sols per un usuari.
  2. Instal·lar les fonts per tots els usuaris.
  3. Instal·lar les fonts des del repositori

1. Instal·lar les fonts tant sols per un usuari.

Aquesta és l'opció més senzilla, hem de tenir disponible el fitxer amb la font que volem instal·lar.

  1. Fem doble clic a sobre del fitxer de la font.
  2. Li donaem instal·lar al quadre que ens surt amb el tipus de font.

Ja la tenim instal·lada i disponible.

Fonts Usuari

2. Instal·lar les fonts per tots els usuaris.

Perque la font estigui disponible per tots els usuaris, cal que estigui instal·lada a la carpeta /usr/share/fonts, per l'usuari administrador.

Hem de tenir el fitxer de la font descarregada.

Com usuari administrador (root) l'hem de copiar a la carpeta /usr/share/fonts

sudo nautilus /usr/share/fonts/

Aqui hi trobarem unes carpetes, ho podem posar a dins o podem crear una carpeta nova i copiar-ho a dins. Cal revisar els permisos que estigui igual que la resta de fitxers normalment és: rwxr-xr-x root root.

Recarreguem la memoria de les fonts amb la comanda:

sudo fc-cache -f -v

Veurem com recarrega totes les fonts.

Fonts per tothom

3. Instal·lar les fonts des del repositori

Es fa la instal·lació des del synaptic com si fos un altra programa. Podem trobar les fonts dels repositoris amb la paraula fonts, ttf, otf, ...

Fonts synaptic

Llicenciat sota la Llicència Creative Commons Reconeixement NoComercial CompartirIgual 4.0